Werkwijze: De Totale Benadering

Om tot een optimale bedrijfsvoering te komen zit de kwaliteit in het proces. Het nemen van deze stappen zijn onmisbaar om tot een excellente bedrijfsvoering te komen. Uiteindelijk is het optimaliseren van de bedrijfsvoering een oneindig spel.
Feedback klanten

1. Gelijkgestemdheid

Gelijkgestemd zijn in de te hanteren werkwijze van Summus IT, de totale benadering, is essentieel om tot resultaten te komen. Onderling- en intern draagvlak is de basis voor een vruchtbare samenwerking.

2. Waardescan

Deze waardescan draagt onder andere zorg voor:

  • een totale inventarisatie van de daadwerkelijke behoeften multi-level;
  • een objectieve analyse van bedrijfsprocessen;
  • voldoende intern draagvlak en kennis & kunde voor een nieuwe manier van werken;
  • wat er nodig is om de implementatie en optimalisatie uit te voeren;
  • de juiste fasering van implementatie en de beste oplossingen;
  • hoe de kennis & kunde, en de processen te borgen.

3. Roadmap

Op basis van de resultaten van de waardescan wordt in samenspraak een plan van aanpak opgesteld. Hierin worden doelen, acties, voorwaarden, fasering en tijdslijnen bepaald.

4. Realisatie

Het niet volledig doorlopen van één van onderstaande stappen heeft tot gevolg dat optimalisatie van de bedrijfsvoering nimmer wordt gehaald wat gelijk staat aan kapitaalvernietiging. Dit geldt tevens bij verandering.

Implementatie
Het implementeren en inrichten van de programmatuur op die manier die het beste aansluit bij de behoeften en de processen in combinatie met de mogelijkheden van de software is de eerste van drie essentiële stappen om een optimale bedrijfsvoering te realiseren;

Coachen & Opleiden
Een fantastische implementatie en inrichting is even veel waard als de kennis & kunde hoe om te gaan met de programmatuur. Wij coachen en leiden op multilevel, zodat het uiterste uit de programmatuur gehaald kan worden. Het niet goed en/of volledig kunnen werken met de programmatuur kan demotivatie van de medewerkers tot gevolg hebben. Dit is de tweede van de drie essentiële stappen om een optimale bedrijfsvoering te realiseren;

Borgen van kennis & kunde, handleidingen en processen
Als ‘slot op de deur’ is het borgen van de kennis & kunde en procesmanagement de belangrijkste stap om tot consistente progressie te komen. Als deze stap niet de benodigde aandacht krijgt dan doet dit afbreuk aan de twee voorgaande stappen. De programmatuur leent zich prima voor het borgen van kennis & kunde en procesmanagement.

5. Support

Support verloopt primair via ons klantportaal. Onze supportdesk is op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur ook telefonisch beschikbaar. Door onze wijze van werken, waarin registeren en documenteren van alle contacten en activiteiten centraal staat, kan de Supportdesk per direct van waarde zijn.

6. Klantportaal

Middels het klantportaal worden alle relevante registraties & documentatie beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan facturen, contracten, supporttickets en projectmanagement.