Foutafhandeling toevoegen aan je taak

Je bent hier:

Inleiding

Middels Orbis RPA Platform is het mogelijk om processen te automatiseren. In een taak definiëren we diverse stappen die opeenvolgend door het systeem moeten worden afgehandeld. Gedurende de afhandeling van deze taak kan het gebeuren dat een stap niet (goed) uitgevoerd kan worden. In dit document behandelen we hoe je hier van op de hoogte gesteld kan worden.

Als uitgangspunt gebruiken we een taak die controleert of de voorraad van artikelen onder het minimum bestelniveau komt. Zodra dit gebeurt wordt een e-mail gestuurd aan afdeling inkoop en worden gegevens in Globe bijgewerkt.

Orbis taak

 

Stap 1. Taak door laten gaan bij fouten

Per stap in een taak is het mogelijk om in te stellen of de taak moet stoppen of door moet gaan wanneer er in die specifieke stap fouten voordoen. Het is belangrijk dat we instellen dat de taak doorgaat in dit geval. Als we dit niet doen, dan zal de taak stoppen voordat de stappen voor foutafhandeling worden uitgevoerd.

In ons voorbeeld openen we de laatste stap Globe: bijwerken controledatum en gaan we naar tabblad Options. Hier stellen we in dat de taak door gaat met de volgende stap mocht zich een fout voordoen bij deze stap.

Doorgaan bij fouten

 

Stap 2. Foutgegevens converteren naar Recordset

Wanneer een stap niet uitgevoerd kan worden dan worden foutgegevens gegenereerd. Deze foutgegevens gaan we converteren naar een recordset zodat we later in het proces deze data naar een leesbare variant kunnen omzetten.

We klikken met de rechter muisknop in de taak, kiezen voor New, Format en vervolgens voor Convert XML to Recordset.

Op tabblad Main kiezen we bij Task step voor de optie Error data from Globe: bijwerken controledatum.

Onderin het scherm vinken we bij Output recordset configuration aan welke (fout)informatie we willen converteren naar een recordset.

Convert XML to Recordset

 

Stap 3. Recordset converteren naar HTML

Nu gaan we de recordset converteren naar HTML. Zodoende wordt de informatie bruikbaar in een e-mailbericht.

We klikken met de rechter muisknop in de taak en kiezen voor New, Format en vervolgens voor Convert Recordset to HTML

Op tabblad General vinken we Use a Recordset aan en kiezen we bij veld Input Recordset voor Result from Fouten bij Globe integratie step.

HTML from Fouten

 

Op tabblad Formatting kunnen we definiëren welke data getoond moet worden in de e-mail die we uiteindelijk sturen. We typen hier een standaard tekst.

Format as HTML

 

Nu gaan we definiëren welke foutgegevens uit de recordset in het bericht komen. In de sectie Table klikken we op de knop Design…. Vanuit de Browser slepen we de informatie die we in onze tabel willen hebben naar de HTML Table Designer.

HTML Table Designer

 

We hebben nu ons bericht gereed. Deze bevat standaard tekst gevolgd door een tabel met daarin relevante foutgegevens.

Format as HTML gereed

 

Stap 4. Foutenbericht versturen via e-mail 

Als laatste stap gaan we het hiervoor gedefinieerde bericht versturen via e-mail. We klikken met de rechter muisknop in de taak en kiezen voor New, Output en vervolgens voor Send E-mail (SMTP). Belangrijk is dat deze E-mail tool is geconfigureerd alvorens deze bruikbaar is in een taak.

Op tabblad General vinken we Read documents from a source aan en stellen we bij Document Source in dat het bericht dat we versturen afkomstig is uit Documents from Foutgegevens naar HTML. De stap die we hiervoor hebben aangemaakt.

HTML to Email 

 

Op tabblad Main definiëren we vanuit welk e-mailadres en naar wie het bericht wordt verstuurd. In onderstaand voorbeeld is dit in beide gevallen het support e-mailadres van Summus IT. Belangrijk is dat bij Message Contents wordt gekozen voor Document Output.

E-mail versturen 

Resultaat

Klaar! Nu is je taak voorzien van foutafhandeling!

Taak af

 

Meer informatie? 

Meer weten over RPA Platform of Robotic Process Automation in het algemeen? Neem dan gerust contact op met support. We helpen je graag verder. 

Inhoud