Het tonen en verbergen van een gedeelte van een document in Synergy door gebruik van een script

Je bent hier:

Inleiding: Het gebruik van een script om informatie te tonen of te verbergen in Exact Synergy

Sommige documenten die in Exact Synergy worden ingevoerd kunnen erg groot zijn. Denk bijvoorbeeld aan handleidingen van artikelen of procesbeschrijvingen binnen het bedrijf. Het is natuurlijk al noodzaak een duidelijke indeling in hoofdstukken en paragrafen en een duidelijke huisstijl toe te passen. Daarnaast kan het ook makkelijk zijn om een groot document niet meteen in zijn geheel te tonen, maar eerst enkel de hoofdstukken. Dat kan door het toepassen van de juiste scripts in het document. Hieronder een uitleg.

Stap 1. Een document aanmaken met een indeling waarbij gebruik gemaakt wordt van Kop2, Kop3 en Kop4

Om duidelijk onderscheid te maken in hoofdstukken, dient in de procedure rondom een huisstijl opgenomen te worden dat er gewerkt wordt met een vaste indeling. Zo kun je aangeven dat iedereen de verschillende hoofdstukken voorziet van Kop2 en de paragrafen van Kop3. Dit kan door ergens de cursor in de regel van het hoofdstuk te plaatsen (in dit document dus Stap 1, Stap 2, Stap 3) en in de balk te klikken op de gewenste kop:


Hierdoor wordt de hele regel opgemaakt als Kop2. Als er in het hoofdstuk paragrafen worden gebruikt, dan kunnen deze bijvoorbeeld in Kop3 of Kop4 opgemaakt worden, zodat ze herkenbaar zijn.

Stap 2. Het inklappen en uitklappen van de hoofdstukken of paragrafen

De volgende stap is dat een hoofdstuk niet helemaal wordt getoond, maar in eerste instantie wordt ingeklapt. Zo krijgt de lezer van het document eerst de belangrijkste informatie te zien. Als er details getoond moeten worden over een onderwerp, dan kan men het hoofdstuk aanklikken en verder lezen.

Een voorbeeld met uitleg is hieronder te zien.

Stap 3. Het toevoegen van het script

Na het schrijven van het document en het indelen van de hoofdstukken in de juisten koppen en paragrafen is het mogelijk om het script toe te voegen. Bewaar het document eventueel tussendoor en kies linksonder in de editor voor de weergave van de inhoud in HTML. De indeling in de juiste kopjes ziet er dan als volgt uit:

Het script wordt in het begin van de HTML opmaak geplaatst. Om het script te activeren zodat bepaalde hoofdstukken worden verborgen dient dat hoofdstuk een verwijzing opgenomen te worden. Hieronder een voorbeeld:


Zoals te zien is in bovenstaande afbeelding wordt er voorafgaand aan Hoofdstuk 1 in Kop3 en Hoofdstuk 2 in Kop3 een link gemaakt naar het javascript. De tekst onder het hoofdstuk is gevangen in een div. De gehele div wordt getoond als het javascript wordt geactiveerd door op de link (het hoofdstuk) te klikken. Let er wel op dat als er meerdere teksten zichtbaar of verborgen moeten worden, deze teksten ieder een eigen div-benaming moeten krijgen. In bovenstaand voorbeeld is eerst gebruik gemaakt van een div met id mydiv1 en in het tweede stuk van een div met het id mydiv2.


Stap 4. Het resultaat

Als alles goed in HTML is opgemaakt, is het mogelijk om na het bewaren van het document delen tekst in of uit te klappen.

Het script wat bovenaan het document moet worden toegevoegd is als volgt:

 

Meer weten?

Meer weten over het tonen of verbergen van delen in een document in Exact Synergy? Neem dan gerust contact op met support. We helpen je graag verder.

Inhoud