Verschil tussen gestuurde en niet gestuurde tellingen in WMS

Je bent hier:

Inleiding


Binnen de WMS module van Exact Globe is het mogelijk om voorraadtellingen te verrichten door middel van scanners. Hierbij zijn er twee mogelijkheden:

1. Gestuurde tellingen;
2. Niet gestuurde tellingen.


Hieronder wordt beschreven hoe de tellingen in zijn werk gaat en wat de verschillen zijn tussen de twee mogelijkheden.

1. Gestuurde tellingen

Om een gestuurde tellingen te starten dient vanuit het control center een nieuwe inventarisatie aangemaakt te worden waarbij bepaald wordt welke artikelen geteld moeten worden.De aangemaakte inventarisatie dient vervolgens naar de scanners gestuurd te worden. De medewerkers zien op de scanner dat er een opdracht klaar staat om een gestuurde telling uit te voeren.De medewerkers krijgen vervolgens instructies te zien op de scanner (vandaar de term ‘Gestuurde telling’) waarin staat welke artikelen geteld moeten worden en op welke locaties deze liggen. Zij worden op alfanumerieke volgorde langs de locaties, binnen de aangemaakte inventarisatie, gestuurd.


2. Niet gestuurde tellingen

Net als bij een gestuurde telling, dient bij een niet gestuurde telling vanuit het control center een nieuwe inventarisatie aangemaakt te worden waarbij bepaald wordt welke artikelen geteld moeten worden. De aangemaakte inventarisatie dient vervolgens naar de scanner gestuurd te worden.

 

 

Anders dan bij een gestuurde telling, zien de medewerkers geen opdracht verschijnen op de scanners. De medewerkers dienen verbaal op de hoogte gebracht te worden van de telopdracht. Zij kunnen bijvoorbeeld de instructie krijgen om een gangpad te tellen of een volledig magazijn.Ook zien de medewerkers geen instructies (vandaar de term ‘Niet gestuurde telling’) op de scanners. Zij moeten zelf alle artikelen nalopen en op de scanners aangeven wat de aantallen zijn en op welke locatie de artikelen liggen. Deze artikelen moeten wel binnen de eerder aangemaakte inventarisatie vallen, dus de verbale instructie moet helder zijn voor de magazijnmedewerkers. Mocht iemand toch een artikel scannen die buiten de telreeks valt, dan krijgt de betreffende medewerker een melding op de scanner dat dit artikel buiten de reeks valt en dus ook niet geteld mag worden.


Conclusie

Het proces van zowel gestuurde als niet gestuurde tellingen start binnen het control center in Exact Globe waarin wordt bepaald welke artikelen geteld moeten worden en binnen welk magazijn. Het verschil tussen de twee telsoorten is dat men bij gestuurde tellingen daadwerkelijk instructies krijgt te zien op de scanners terwijl bij niet gestuurde tellingen de medewerkers moeten handelen aan de hand van verbale instructies.

Meer weten?


Meer weten over het uitvoeren van tellingen door middel van module WMS van Exact Globe? Neem gerust contact op met support. We helpen je graag verder.

Inhoud