Incassoposten controleren op juistheid

Je bent hier:

Inleiding 

In Exact Globe is het mogelijk om incassobestanden aan te maken. Deze bestanden kunnen aangeboden worden bij de bank, die op zijn beurt de incasso’s zal verwerken. Alvorens een incassobestand aan te bieden bij de bank kunnen de posten gecontroleerd worden op juistheid. Zo zal een valide incassomachtiging aanwezig moeten zijn als ook de adresgegevens van de debiteur. Zo maar twee voorbeelden waarop Globe kan controleren. Dit voorkomt een foutmelding bij de bank, wat tot gevolg heeft dat je je incassobestand terug moet draaien en als nog fouten moet corrigeren.
 

Stap 1. Incassobatch beheren

Incassoposten controleren kan via menupad [Cash flow / Incasso / Incassobatch beheren]. Alvorens de posten zichtbaar zijn dient een aantal criteria ingevoerd te worden, zoals de bankrekening vanwaar je wilt incasseren en het type machtiging dat je hiervoor gebruikt. Voer de juiste criteria in en klik op de knop Tonen om de te incasseren incassoposten te zien.

Incassobatch beheren

 

Stap 2. Incassoposten valideren

In het scherm dat verschijnt zie je alle incassoposten die voldoen aan de criteria die je hebt ingevoerd. Eventueel is het mogelijk om in dit scherm nog verder te filteren. Bijvoorbeeld op status van de post of op runnummer. Wanneer de gewenste posten worden getoond selecteer je diegenen die je wilt controleren op juistheid. Hierna gebruik je de knop Valideren om de controle te starten:

Incasso's selecteren 

Resultaat 

De geselecteerde incassoposten worden gevalideerd door Exact Globe. Een rapport toont of er fouten aanwezig zijn:

Validatie fout

In bovenstaand voorbeeld geeft het rapport aan dat er fouten zijn gevonden: De datum van ondertekening in de incassomachtiging ligt in de toekomst. Dit mag niet en zal gecorrigeerd moeten worden. Zodra de datum is aangepast kan via de zelfde knop (Valideren) opnieuw gecontroleerd worden of alles nu klopt. Indien dit zo is wordt in kolom Results de waarde OK getoond:

Validatie OK

Na validatie kan vanuit het zelfde scherm in menupad [Cash flow / Incasso’s / Incassobatch beheren] het incassobestand worden aangemaakt.

 

Meer weten? 

Meer weten over incasseren van openstaande posten vanuit Exact Globe? Neem dan gerust contact op met support. We helpen je graag verder.

Inhoud