Garanties

In onze samenwerking met een opdrachtgever mag men vertrouwen op de redenen waarom deze opdrachtgever kiest voor Summus IT. De redenen waarom een opdrachtgever kiest voor Summus IT worden door ons omgezet naar beloften.

Deze beloften worden gegarandeerd. Dit betekent dat bij het verbreken van deze beloften wij onze opdrachtgevers compenseren in het door hen geleden nadeel. Summus IT staat volledig achter zijn werkwijze en staat hier garant voor.

Offertegarantie

Summus IT voert de werkzaamheden uit binnen de termijn, zoals beschreven in de offerte. De kosten die de offerte overstijgen, maar die wel betrekking hebben op activiteiten en/of software zoals gespecificeerd in de afgegeven offerte, worden niet in rekening gebracht.

Supportgarantie

Summus IT neemt na het ontvangen van een supportbehoefte binnen een gestelde termijn contact op met opdrachtgever. Bij het verbreken van deze belofte wordt de opdrachtgever gecompenseerd met een consultancy- dan wel support tegoed.

Informatiegarantie

Summus IT stelt een klantportaal voor Opdrachtgever 24/7 beschikbaar. Bij het verbreken van deze belofte wordt opdrachtgever gecompenseerd met een consultancy- dan wel support tegoed.

Documentatie- & registratiegarantie

Summus IT registreert en/of documenteert relevante informatie. Binnen 24 werkuren na registratie en/of documentatie is deze beschikbaar op het klantportaal. Bij het verbreken van deze belofte wordt de opdrachtgever gecompenseerd met een consultancy- dan wel support tegoed.

A-spelergarantie

A-spelers zijn medewerkers in dienst van Opdrachtnemer, die zelfstandig zoals geoffreerd de opdrachten van Opdrachtgever uitvoert. Kosten als gevolg van ingeroepen externe hulp anders dan geoffreerd worden door Summus IT gedragen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen garantie

Opdrachtnemer hanteert een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet).

Voor de specificaties en voorwaarden van onze garanties neem contact met ons op.

Weten wat Summus IT voor jouw organisatie kan betekenen?